Sản phẩm của chúng tôi

sale

MODEL KG1054LT-5

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van tự động sục rửa

Loại bỏ cặn bẩn

Loại bỏ mùi ,chất hữu cơ

Khử nước cứng Canxi

Màng siêu lọc UF

sale

MODEL KG1054LT-4

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van tự động sục rửa

Loại bỏ cặn bẩn

Loại bỏ rong rêu, rỉ sắt

Loại bỏ mùi ,chất hữu cơ

Khử nước cứng Canxi

sale

MODEL KG1054LT-3

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van tự động sục rửa

Loại bỏ cặn bẩn

Loại bỏ rong rêu, rỉ sắt

Loại bỏ mùi ,chất hữu cơ

sale

MODEL GMLT06-304 VIP

Chất liệu Inox 304

Van tự động sục rửa

Làm sạch-khử mùi

Làm mềm nước

Khử kim loại nặng

6 cấp lọc,có màngUF

sale

MODEL GMLT06-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ bền bỉ

Làm sạch-khử mùi

Làm mềm nước

Khử kim loại nặng

6 cấp lọc, có màngUF

sale

MODEL GMLT1

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Làm sạch-khử mùi

Cột làm mềm nước

Khử kim loại nặng

NL Australia,Turkey…

sale

MODEL GMLT10-304 VIP

Chất liệu Inox 304

Autovan tự động

Làm sạch,khử mùi

Làm mềm nước

Loại bỏ Canxi

NL Brazil,Australia

sale

MODEL GMLT08-304

Chất liệu Inox 304

Công suất 2000l/h

Làm sạch-khử mùi

Làm mềm nước

Khử kim loại nặng

NL Australia,Turkey…

sale

MODEL GMLT9-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Khử kim loại nặng

Màng siêu lọc UF

NL Australia,Turkey…

sale

MODEL GMLT8-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Làm mềm, khử canxi

Màng siêu lọc UF

NL Brazil,Australia…

sale

MODEL GMLT11-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Khử kim loại nặng

NL Australia,Turkey…

sale

MODEL GMLT10-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Làm mềm nước

Loại bỏ Canxi

NL Brazil,Australia…

sale

MODEL GMLT9

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Khử kim loại nặng

Màng siêu lọc UF

NL Australia,Turkey…

sale

MODEL GMLT8

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Làm mềm, khử canxi

Màng siêu lọc UF

NL Brazil, Australia…

sale

MODEL GMLT11

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Khử kim loại nặng

NL Australia,Turkey…

sale

MODEL GMLT10

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Làm sạch,khử mùi

Khử đá vôi

Làm mềm nước

NL Brazil, Australia…

sale

MODEL GMLT7-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Khử kim loại nặng

Lọc sạch cặn bẩn

Màng siêu lọc UF

Nguyên liệu Turkey…

sale

MODEL GMLT12-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Làm mềm,khử canxi

Lọc sạch cặn bẩn

Màng siêu lọc UF

Nguyên liệu Brazil

sale

MODEL GMLT5-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Lọc sạch cặn bẩn

Khử mùi-chất hữu cơ

Màng siêu lọc UF

Nguyên liệu Australia…

sale

MODEL GMLT7

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Khử kim loại nặng

Lọc sạch cặn bẩn

Màng siêu lọc UF

Nguyên liệuTurkey…

sale

MODEL GMLT12

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Làm mềm, khử canxi

Lọc sạch cặn bẩn

Màng siêu lọc UF

Nguyên liệu Brazil

sale

MODEL GMLT5

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Lọc sạch cặn bẩn

Khử mùi-chất hữu cơ

Màng siêu lọc UF

Nguyên liệu Australia…

sale

MODEL GMLT4-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Khử kim loại nặng

Lọc sạch cặn bẩn

Nguyên liệu Turkey…

sale

MODEL GMLT3-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Làm mềm nước

Khử canxi, đá vôi

Lọc sạch cặn bẩn

Nguyên liệu Brazil

sale

MODEL GMLT2-304

Chất liệu Inox 304

Van cơ

Lọc sạch cặn bẩn

Khử mùi-chất hữu cơ

Nguyên liệu Australia…

sale

MODEL GMLT4

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Khử kim loại nặng

Lọc sạch cặn bẩn

Nguyên liệu Turkey…

sale

MODEL GMLT3

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Làm mềm, khử canxi

Lọc sạch cặn bẩn

Nguyên liệu Brazil

sale

MODEL GMLT2

Chất liệu Sợi thủy tinh

Van cơ

Lọc sạch cặn bẩn

Khử mùi-chất hữu cơ

Nguyên liệu Australia…

sale

LỌC TỔNG CHO CHUNG CƯ

Hệ lọc 2 cấp lọc

Lọc sạch cặn bẩn

Màng siêu lọc UF

Nhỏ gọn, độ bền cao

sale

LỌC TỔNG CHO CHUNG CƯ

Hệ lọc 2 cấp lọc

Có giá treo Inox

Lọc sạch cặn bẩn

Màng siêu lọc UF

Nhỏ gọn, độ bền cao

Xem thêm sản phẩm

Showroom và điểm bảo
hành toàn quốc

Giao hàng toàn quốc
miễn phí

Đội ngũ hỗ trợ
tận tâm

Tư vấn trực tuyến
dễ dàng thuận tiện

Gửi khiếu nại
đến tổng giám đốc